Krzysztof M. Bednarski

Rzeźbiarz, akcjoner, twórca obiektów, instalacji i filmów video, plakacista Ur. 25 VII 1953 w Krakowie, mieszka w Rzymie
studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom pod kierunkiem prof. Jerzego Jarnuszkiewicza
współpraca z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego: projekty plakatów, udział w przedsięwzięciach parateatralnych: "Special Project" (1975), "Nocne Czuwanie" (1976-1977), "Przedsięwzięcie Góra" (1977), "Przedsięwzięcie Ziemia" (1977-1979), "Drzewo Ludzi" (od 1979)
udział w licznych plenerach i sympozjach rzeźbiarskich i interdyscyplinarnych w kraju i za granicą, m. in. we Francji, Włoszech, Niemczech, USA, Finlandii, Austrii
projekty plakatów filmowych, epizodyczne role w filmach (m. in. "Noc poślubna w biały dzień", reż. Jerzy Gruza, 1981; "Schodami w górę, schodami w dół", reż. Andrzej Domalik, 1987).
projekty graficzne dla wydawnictw podziemnych ("Tygodnik Wojenny", pismo prywatne "Hiny", okładki i ilustracje do książek i czasopism, pocztówki).
podróż do Afryki Równikowej, ważna dla indywidualnego rozwoju artystycznego
stały pobyt w Rzymie, częste kontakty z krajem
stypendium włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
projekt pomnika Federico Felliniego w Rimini (w trakcie realizacji)
profesor na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (gościnnie ? w zastępstwie przebywającego na urlopie naukowym prof. Grzegorza Kowalskiego)
stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wkład w promocję sztuki polskiej za granicą
stypendium i pobyt studyjny w "Il Giardino" Daniela Spoerri, Seggiano
udział w międzynarodowym projekcie artystycznym ?Global Village Garden? (program Unii Europejskiej ?Kultura 2000?)
stypendium Leube Foundation, Salzburg-Gartenau
Nagroda im. Katarzyny Kobro, Łódź
Nagroda Artystyczna kwartalnika ?Exit?, Warszawa